`

ชาวนนทบุเรี่ยน

เพจที่จะเป็นตัวแทนชาวนนทบุรี ร่วมสร้าง Community และสีสันในเมืองนนท์ นำเสนอทุกสิ่งที่เป็นข้อดีของเมืองนนท์ ซึ่งมากกว่าเรื่องกิน และเที่ยว แต่เราจะนำเสนอทั้งข่าวสาร สถานที่น่าสนใจต่าง ๆ มุมมองความคิดอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดนนทบุรี และ ชาวนนท์

สุ่มที่เที่ยว